är du galen nog att vilja förändra världen?

Jag brinner för att hjälpa entreprenörer, visionärer, change makers, "galningar" och personer i allmänhet som drivs av en önskan om att göra gott i världen att bryta sig fria från begränsande paradigm så att de kan bli den dominerande kreativa kraften i sina liv och verkligen leva ett så lyckligt liv som möjligt.

Är det inte lycka vi alla söker på ett eller annat sätt?


Vision

Min vision baseras på att se våra liv som "a work of art" där vi skapar utifrån Kärlek, Glädje och Lätthet med Hjärtat som kompass. Jag vill vara del av att hjälpa männniskor över hela världen att bryta sig fria från begränsande programmering och begränsande tankar så att vi kan släppa våra Verkliga Jag fria, få tillgång till vår Verkliga Kraft igen och använda denna ofattbara skaparkraft till att forma en värld som är den frodigaste, mest harmoniska, mest överflödande och hållbara verklighet vi kan fantisera om. 

Utopi? Kanske det, men alla som åstadkommit storverk har struntat i vad som anses möjligt. Nyskapande behöver per definition gå bortom det nuvarande tillståndet.

du

Du är en obegränsad skapelse. En andlig varelse som har en fysisk upplevelse, med krafter du ännu inte förstår. Att släppa ditt verkliga jag fritt, är en av anledningarna till att du är här.

vi

Tillsammans, med förenade krafter, agerande utifrån Kärlek, Glädje och Expansion, kan vi åstadkomma det vi inte kan göra själva. Samarbete mellan människor som vill göra gott formar en ostoppbar kraft.

världen

Jorden är vår Moder, en ursymbol för det Kvinnliga, som ger form till våra fysiska kroppar. Fria från begränsande föreställningar och rädslor, behandlar vi henne med den respekt och tacksamhet hon förtjänar.

övertygelser

Det enda som ger äkta tillfredställelse är service till andra och till världen genom glädjefullt skapande från hjärtat.


du är skaparen av din värld

Vill du veta mer om att vara skaparen av din värld?